بحران کمبود CPU و GPU

مدت زمان مطالعه 2 دقیقه مدیر عامل اینتل معتقد است که کمبود CPU و GPU تا سال 2023 ادامه خواهد داشت!مدیر عامل اینتل، اظهار داشت که بحران کمبود CPU‌‌‌های مخصوص …

ادامه مطلب

تحول دیجیتالی آلمان

مدت زمان مطالعه 2 دقیقه چند روزی است که کشور آلمان درگیر انتخابات فدرال 2021 است.در اینجا به بهانه انتخابات فدرال به بررسی اجمالی تحول دیجیتالی آلمان می‌پردازیم.

ادامه مطلب