رییس جمهور آلمان و نقش وی در تحول دیجیتالی آلمان

چند روزی است که کشور آلمان درگیر انتخابات فدرال 2021 و تعیین رییس جمهور بعدی آلمان است. در اینجا به بهانه انتخابات فدرال به بررسی نقش رییس …

ادامه مطلب